top of page
  • 作家相片Liv Tech Company Limited

係咪好想睇我點拍LEGO條片呢🤓?自度自拍自導自演Masterpiece之背後
幾個男人圍住啲LEGO成個星期可以話係久違了的「男人的浪漫」,


雖然拍到起晒眼膠但其實超high😌為咗做呢條片嘅後期,


我起碼閉關咗十日,做自己覺得好玩嘅事特別投入肉緊。
19 次查看0 則留言

Comments


bottom of page